Wall4life® is uniek en gepatenteerd groen geluidsscherm, uitgerust met innovatieve planttechnologie and architectuur die geluid en fijnstof in de lucht reduceren. Het beste van ecologie en technologie komt samen in een duurzaam en eenvoudig ontwerp.

OPBOUW EN WERKING

De combinatie van een massieve prefab kern, groene schermen en de essentiële ruimtes ertussen zorgt voor het zuiveren van de lucht en het dempen van geluid. Screen2clean® en Wall4life® nemen beide relatief weinig ruimte in beslag en zijn niet groter dan een traditioneel geluidsscherm. Het groene uiterlijk zorgt voor harmonie met het landschap en een zachte aanblik van de stad.

De dubbele groene schermen van Screen2clean® en Wall4life® zijn zo ontworpen dat ze effectief geluid en fijnstof absorberen, maar ook achtergrond PM concentraties. Door vertraging van de luchtstroom door de dichte begroeiing kan het fijnstof worden opgevangen door de bladeren en de grond.

LUCHTZUIVERING

Met het zuiverend vermogen van klimop is Wall4life® zo ontworpen dat de luchtstroom in het scherm gecontroleerd wordt. Door de massieve kern ontstaat turbulentie en onderdruk, waardoor het fijnstof neerslaat. Door een hoge dichtheid van de klimop kan optimale zuivering plaatsvinden.

GELUIDDEMPING

Door de dikte van de massieve kernwand absorbeert Wall4life® meer geluid dan een traditioneel dun geluidsscherm. Een gewicht van 400 kg/m2 absorbeert geluidstrillingen en door de spouw wordt er minder geluid weerkaatst. Het ontbreken van nooduitgangen zorgt voor een constante geluiddemping. Grote prefab elementen kunnen gemakkelijk worden vervoerd, geplaats en nog belangrijker: VERplaatst worden. Flexibiliteit is cruciaal in een wereld van dynamische infrastructuur. Het energieverbruik tijdens productie en verwijdering is minimaal, wat Wall4life® tevens geschikt maakt als tijdelijke oplossing.

ECOLOGISCHE INBEDDING

Beplanting zuivert niet alleen de lucht, het heeft ook psychologisch gezien een positief effect op mensen. De begroeiing biedt daarnaast een leefomgeving voor veel essentiële flora en fauna in ons ecosysteem. Met name in stedelijke gebieden met weinig natuur kan Wall4life extra ecologisch oppervlak leveren. Compost dat ontstaat bij het onderhoud kan worden gebruikt voor biobrandstof. Met het toevoegen van zonnepanelen of windturbines kan Wall4life een basis zijn voor duurzame energie. Een lange reeks zonnepanelen of windturbines die worden aangedreven door de luchtstroom van passerende (vracht)auto's kan resulteren in een duurzaam geheel.

GOEDKOPER, SNELLER & FLEXIBELER

Wall4life® zorgt vrijwel direct voor kostenbesparing. De muur heeft geen fundering nodig. Alle onderdelen worden geprefabriceerd waardoor de bouw snel verloopt, zonder veel overlast voor het verkeer en een laag energieverbruik. Door de prefab elementen is zelfs verplaatsen van Wall4life mogelijk, waardoor hoogwaardigheid behouden blijft. De snelle opbouw zorgt voor lage transportkosten. Er kan gebruik worden gemaakt van gerecycled materiaal.

Zuivering van de lucht

Gebruikmaking van gerecycled materiaal

Duurzame constructie

Lage productiekosten

Snelle en flexibele prefab constructie

Hoge reductie van CO2

Geluidsdempend

Geeft graffiti geen kans

Natuurlijk bouwen

Groene innovatie


DOWNLOAD BROCHURE
[PDF - 5,3 MB]