Screen2clean is speciaal ontworpen om het fijnstofprobleem langs bijvoorbeeld wegen te reduceren. Aan het product liggen meerdere jaren van onderzoek en diverse testen (ENVICO en VITO) ten grondslag. De testen bevestigen de werking van het product.

OPBOUW EN WERKING

Screen2clean wordt langs de weg geplaatst, zodat het scherm zich dicht tegen de bron van de vervuiling bevindt. De vervuilde lucht wordt door onder andere het verkeer en de wind door de begroeide schermen gedrukt en gezuiverd door de bladeren. De windluwe spouw (plaatje) tussen de schermen zorgt ervoor dat de luchtstroom zodanig vertraagt dat de grove stofdelen neerslaan en de fijne stofdelen door de beplanting worden opgenomen (binding aan blad en opname door bladhuid en huidmondjes) In totaal wordt er tussen de 20% en 40% van het fijnstof opgevangen.

TOEPASSING

De mogelijkheden voor toepassing van het product zijn legio. Doordat er relatief weinig ruimte voor Screen2clean nodig is, kan deze bijna overal worden toegepast. Er zijn zowel hoge als lage varianten, zodat er voor zowel binnen- en buitenstedelijke wegen een toepassing mogelijk is. Ook zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld bestaande geluidsschermen aan te passen. Screen2clean dempt ook nog eens 3dB aan geluid en verbetert de prestatie van het geluidsscherm bij meewind (van de weg naar beschermd gebied) aanzienlijk doordat turbulentie aan de schermtop ongedaan wordt gemaakt. Onderzoek toont aan dat prestatie verschillen van 4-10dB kunnen ontstaan.

BIJKOMENDE VOORDELEN

Screen2clean neemt via de beplanting CO2 op. Een kilometer Screen2clean, bij een hoogte van drie meter, neemt evenveel CO2 op als een hectare Europees bos. De CO2-belasting is bij de aanleg gering zodat het over zijn levensduur (gesteld op 50 jaar) meer CO2 opneemt dan uitstoot. Dit is een unicum in de Infra-wereld. Een ander voordeel van Screen2clean is dat het de weggebruiker en omwonenden een groene graffitivrije aanblik geeft.

AANLEG EN REALISATIE

Doordat er gebuikt gemaakt wordt van prefab elementen is de opbouw van het product snel en gemakkelijk te realiseren. Heien is niet nodig, waardoor plaatsing relatief goedkoop is.

Zuivering van de lucht

Gebruikmaking van gerecycled materiaal

Duurzame constructie

Lage productiekosten

Snelle en flexibele prefab constructie

Hoge reductie van CO2

Geluidsdempend

Geeft graffiti geen kans

Natuurlijk bouwen

Groene innovatie


DOWNLOAD BROCHURE
[PDF - 5,3 MB]