Green4walls® is een integrale oplossing voor het realiseren van groene gevels, ontstaan vanuit de toenemende vraag van opdrachtgevers en architecten en past in de ontwikkeling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Een groene gevel is daarbij niet alleen een visuele component, maar biedt tegelijkertijd een scala aan bouwtechnische en ecologische voordelen.

OPBOUW EN WERKING

Een groeischerm wordt op enige afstand van de achterliggende gevel geplaatst en vormt de geleiding waarlangs de klimop zijn weg vindt. De beplanting kan in principe op 2 manieren worden gerealiseerd: grondgebonden of in containers.

Door de grote hoeveelheid bladoppervlak heeft klimop een belangrijk voordeel als het gaat om het realiseren van de opname van fijnstof uit de lucht. Het fijnstof uit de omgeving wordt meegevoerd door de wind. Op het moment dat de wind wordt gebroken door het gevelscherm vallen de grotere deeltjes op de planten en de grond. De microscopische fijne haartjes op de bladeren van de Hedera vangen de allerfijnste deeltjes en houden ze vast totdat de regen de fijnstofdeeltje eraf spoelt naar de grond.

BOUWFYSICA

Green4walls® bevindt zich aan de buitenzijde van het gebouw, maar heeft niettemin ook grote voordelen voor het binnenklimaat. Verscheidene wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat groene gevels een positieve invloed hebben op het energieverbuik van het gebouw.

Een ander voordeel van het groene scherm is dat het de achterliggende gevel beschermt tegen regen en zonlicht. De levensduur van de bouwkundige gevel wordt aanzienlijk verlengd, omdat deze niet meer blootstaat aan jarenlange regenbelasting en uv-straling van de zon. Ook de thermische uitzetting door zonnewarmte wordt sterk verminderd door de schaduwwerking van de beplanting. Deze langere levensduur kan worden gezien als winst op de exploitatiebegroting.

Nog afgezien van de geluidabsorptie in de openbare ruimte, levert de begroeiing ook een bijdrage aan de geluidwering van buiten naar binnen. Diverse onafhankelijke metingen tonen aan dat een geluidwering van -3dB(A) gehaald kan worden. Dit draagt bij aan een stiller binnenklimaat.

VOORDELEN

DOELGROEPEN


DOWNLOAD BROCHURE
[PDF - 4 MB]